top of page

ZASADY OGÓLNE

 1. Na Zawody Latających Psów może zgłosić się osoba pełnoletnia bądź niepełnoletnia z jednym lub kilkoma psami. Osoba niepełnoletnia powinna mieć przy sobie pisemną zgodę rodziców na udział, chyba że rodzice uczestniczą w zawodach.

 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie latajacepsy.org

 3. Podczas rejestracji internetowej jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w celach promocji Zawodów Latających Psów. Wymagane są również dane paszportowe każdego zgłoszonego psa - numer paszportu, numer czipu.

 4. Podczas rejestracji w sekretariacie, w dniu zawodów należy okazać paszport psa, w którym wpisane są aktualne szczepienia obowiązkowe.

 5. Minimalny wiek psa, to:

  • 16 miesięcy w konkurencji UpDog Freestyle

  • 18 miesięcy w konkurencji USDDN SuperOpen

  • 12 miesięcy w konkurencji Frizgility i FunKey, 

  • Nie ma limitu wieku w konkurencjach ThrowNGo, FarOut oraz Time Warp

 6. Suczki w jakiejkolwiek fazie cieczki nie mogą brać udziału w zawodach ani też przebywać na polu rozgrywania zawodów.

 7. Uwagi dotyczące organizacji zawodów i/lub sędziowania należy kierować bezpośrednio do Komisarza Zawodów.

 8. W czasie  zawodów będzie dostępny plan czasowy  konkurencji i kolejność startowa, a poszczególne teamy będą wywoływane. Każdy team powinien stawić się w obrębie oznaczonego liniami pola przeznaczonego do rozgrywania zawodów i zasygnalizować gotowość do rozpoczęcia występu nie poźniej niż 60 sekund od momentu wywołania.
  Nie stawienie się lub stawienie się po tym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z występu w danej rundzie.

 9. Na Zawody Latających Psów zapraszamy widzów z całymi rodzinami i wszyscy uczestnicy zawodów  - zawodnicy, organizatorzy, wolontariusze, są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play, wzorowego traktowania zwierząt i wysokiego poziomu kultury w zachowaniu, doborze muzyki i używanym słownictwie.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do zawodów i/lub wykluczenia z uczestnictwa w dowolnym momencie w cyklu Zawodów Latających Psów osoby, która łamie zasady i/lub nakłania do łamania ustalonych zasad rozgrywania zawodów spisanych w KODEKSIE POSTĘPOWANIA Zawodów Latających Psów.

Kodeks Postępowania - Zawody Latających Psów
KODEKS

Uczestnicy Zawodów Latających Psów są zobowiązani do prezentowania zachowań, które leżą w interesie naszych psów, naszego sportu, wizerunku Zawodów Latających Psów oraz Sponsorów.

Wymienione poniżej zasady Kodeksu Postępowania winny być stosowane przez wszystkich uczestników (ludzi i psy) Zawodów Latających Psów:

 

Zawsze:

 • Postępuj życzliwie w stosunku do konkurentów, wspieraj ich podczas występów.

 • Obserwuj i odpowiedzialnie kontroluj poczynania swojego psa w każdej chwili.

 • Zachowuj trzeźwość, nie używaj podczas zawodów alkoholu ani środków odurzających.

 • Bądź świadomy fizycznych ograniczeń swoich i swojego psa i nie wychodź poza nie.

 • Bądź świadomy warunków pogodowych i ograniczeń, które mogą być związane ze stanem pola startowego i uwzględnij je planując występ.

 • Stosuj się do lokalnych reguł, zasad obowiązujących w miejscu zawodów, oczekiwań Organizatorów i Sponsorów.

 • Respektuj decyzje Sędziów i Organizatorów.

 • Uczciwie współpracuj z Organizatorami i sędziami podczas wyjaśniania sytuacji problematycznych.

 • Zachowuj postawę sportową i stosuj zasady “Fair Play”.

 

NIGDY:

 • Nie angażuj się w kłótnie ani przepychanki.

 • Nie używaj wulgarnego ani obraźliwego słownictwa bądź gestów.

 • Nie krytykuj publicznie wysiłków, pracy Sędziów, Organizatorów, Konkurentów.

 • Nie szkodź psu bądź osobie ani przez lekkomyślność, ani przez zaniedbanie, ani przez celowe działanie.

 • Nie rozpraszaj zawodników podczas występu.

 • Nie składaj fałszywych skarg z zamiarem zakłócenia przebiegu zawodów.

 • Nie próbuj zastraszać, naciskać na Sędziów bądź Organizatorów ani oferować im korzyści w celu wpływania na ich decyzje.

 • Nie uczestnicz w zawodach w stanie ograniczonej świadomości (w następstwie działania alkoholu, środków odurzających, wycieńczenia emocjonalnego).

Uczestnicy Zawodów Latających Psów, którzy naruszają zasady niniejszego kodeksu mogą podlegać działaniom dyscyplinarnym do wykluczenia z udziału w Zawodach Latających Psów włącznie.

 

Dziękujemy za postępowanie zgodne z niniejszym Kodeksem.

 

Organizatorzy Zawodów Latających Psów

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml,  roztwór do nakrapiania. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg. Wskazania lecznicze: Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) oraz pcheł (Ctenocephalides spp.) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (Phlebotomus sp.). Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

bottom of page